Почитувани читатели, порталот volino.mk е повторно активен. По повод јубилејот 10 години од основањето кој ќе биде свечено прославен на 1 Јануари 2020 година, порталот го ребрендираше својот изглед, согласно најновите web дизајн стандарди.

Порталот www.volino.mk официјално во интеренет светот се појави на 1 Јануари 2011 година и преставува продолжение и усовршување на првичниот youtube канал за селото Волино, во рамките на долгогодишниот проект за развој и афирмација на селото, поттикнат од група на граѓани под мотото ‘ВОЛИНО – ПРИСТОЈНО МЕСТО ЗА ЖИВЕЕЊЕ.” Volino.mk е непрофитен проект кој се финансира на база на доброволни спонзорства. Со посетата на volino.mk на едно место ќе ги најдете сите новости, активности поврзани со Волино. Основачи на поралот се Ангел Секулоски и Зоран Ногачески, со максимална подршка од останатите жители на Волино, како и оние во диаспората.

Низ годините тимот кој се зголемуваше за да сега го сочунуваат следните:

Зоран Ногачески: Главен и одговорен уредник
Ангел Секулоски – Главен Администратор
Бојан Ногачески: Администратор
Димитар Скепароски – Facebook Уредник
Гоце Донески – Facebook Уредник

Иван Трпоски: Дописник од Австралија

Ви Благодариме за целата доверба изминатите 10 години.

Продолжуваме!