Црковен Одбор

Црковен Одбор – с.Волино

Претседател  

Отец Павел Крцоски

Членови: 

 1. Гоце Иваноски
 2. Никола Короскоски
 3. Ромео Печоски
 4. Мите Кирески
 5. Тане Николоски
 6. Иван Иваноски

Структура и Организација: Црковниот одбор на село Волино моментално го сочинуваат околу 7 членови, кои волонтерно дејствуваат околу работата на оваа црковна општина. Црковниот одбор го сочинува претседателство, црковен отец и активни членови.  

Зачленувањето е можно во секое време, заклетвата за чесната работа.

Бројот на членови не е ограничен. Црквата има потреба од активни и млади членови.

Услови и Задачи за примање на нови Членови се:

 • Наполнeти 18 години
 • Да е крстен, доколку има некој заинтересиран од друга религија или националност може да биде почесен член
 • Доколку е во брак, да е венчан(-а)
 • Интерес да допринесе активно за 
 • Редовно присуство на состаноците
 • Присуство и активност на празнични настани/прослави