I.ПРИХОДИ

1.Котизација ( учество на екипите ), вкупно 29 екипи, од кои 27 екипи х 3.000; ( АСП ПАК како победник 2015 имаше ваучер за платено учество, ФК Сатеска не плати учество )  81.000 денари
2.Спонзорство-Црква Св.Богородица = 3.000-Општина Дебрца = 20.000

-Митрески компани = 3.600

-ZJ Construction, USA, Злате и Јовче Скепароски = 10.800

-FDK Sekuloski Construction, USA, Филип и Делфина Секулоски = 5.400

-Бокоп Доо Боровец  = 3.000

-Мишел инжинеринг Волино = 3.000

-Мерцедес транс 2008 Волино = 3.000

-Ина П Компани-Пупе компани = 5.000

-Кадмо бар Охрид = 3.000

-Моби петрол Охрид = 3.000

-Еко Шпар Охрид = 3.000

-Назарет Струга = 2.000

-Тупанчески Дооел Волино = 2.000

-Технобела Охрид = 1.000

-Мила Охрид  = 2.700

-Роберт Николоски, Австралија = 8.600

-Габриела Трајаноска, Австралија = 2.000

-Звонко Тупанчески,САД = 3.000

-Општински фудбалски сојуз Охрид  ( три пехари )

-Деадор Охрид  ( боја за бележење )

-Крсте Илинкоски  ( две фудбалски топки )

-Ангел Секулоски ( шише шампањ )

-Велко Каланоски, Мешеишта ( надомест за користење простор ) = 1.000

   

 

 

88.100 денари

ВКУПНО 169.100,оо денари

 

II.РАСХОДИ

1.Парични награди за екипите, за прво место= 60.000; за второ место= 30.000; за трето место = 15.000;  за четврто место = 3.000  108.000 денари
2.Поединечни награди, парична награда за најдобар играч = 2.000, парична награда за најдобар стрелец = 1.000, 36 медали х 120 = 4.320, гравирање на медали = 1.500, спортски дрес = 900, голмански ракавици = 900 10.620
3.Трошоци за судии, Воислав Секулоски 15 х 800,оо = 12.000; Марјан Ецкоски 12 х 1000 = 12.000; Ѓоко Лаброски 1 х 1.000 = 1.000  25.000,оо
4.Останати трошоци ( лепење на топки = 900, пумпа = 200, копирна хартија и каса прими = 280, гориво = 400, дневница на Воислав Секулоски за местење на рефлектори = 1.000, пијалок = 1.050, банкарска провизија = 500 ) 4.330
ВКУПНО 147.950

 

III.САЛДО

ВКУПНО + 21.150 Вишокот на средства ќе се искористат за набавка на преносен компјутер ( лаптоп ), печатар , интернет конекција за потребите на ФК Сатеска.

 

 

 

ФК САТЕСКА ВОЛИНО