Импресум

Порталот www.volino.mk официјално во интеренет светот се појави на 1 Јануари 2011 година и преставува продолжение и усовршување на првичниот youtube канал за селото Волино, во рамките на долгогодишниот проект за развој и афирмација на селото, поттикнат од група на граѓани под мотото ‘ВОЛИНО – ПРИСТОЈНО МЕСТО ЗА ЖИВЕЕЊЕ.” Volino.mk е непрофитен проект кој се финансира на база на доброволни спонзорства. Со посетата на volino.mk  на едно место ќе ги најдете сите новости, активности поврзани со ВОЛИНО. Основачи на поралот се Секулоски Ангел и Ногачески Зоран, со максимална подршка од останатите жители на Волино, како и оние во диаспората.

VOLINO.MK тим:
Ногачески Зоран: Главен и одговорен уредник
Секулоски Ангел: Главен и одговорен Администратор 
Ногачески Бојан: Администратор

 

Иван Трпоски: Дописник од Австралија

Надворешени соработници:

Душан Ристески – Австралија
Јанко Томов – Австралија

Жаклина Михајлова -Учителката – Aвстралија

Признанија:

 2013 – Certificate of appreciation – for valuable contribution in Promoting the Macedonian Language and Literature by Macedonian Literart Association “Gligor Prlicev” – Australia


Коментарите се затворени.