Импресум

Порталот www.volino.mk официјално во интеренет светот се појави на 1 Јануари 2011 година и преставува продолжение и усовршување на првичниот youtube канал за селото Волино, во рамките на долгогодишниот проект за развој и афирмација на селото, поттикнат од група на граѓани под мотото ‘ВОЛИНО – ПРИСТОЈНО МЕСТО ЗА ЖИВЕЕЊЕ.” Volino.mk е непрофитен проект кој се финансира на база на доброволни спонзорства. Со посетата на volino.mk  на едно место ќе ги најдете сите новости, активности поврзани со ВОЛИНО.

Основачи на поралот се Ангел Секулоски и Зоран Ногачески, со максимална подршка од останатите жители на Волино, како и оние во диаспората.

Низ годините тимот се зголемуваше за да денес го сочунуваат следните волонтери:

VOLINO.MK тим:
Зоран Ногачески: Главен и одговорен уредник
Ангел Секулоски – Главен Администратор
Бојан Ногачески: Администратор
Димитар Скепароски – Facebook Уредник
Гоце Донески – Facebook Уредник,

Иван Трпоски: Дописник од Австралија

Признанија:

 2013 – Certificate of appreciation – for valuable contribution in Promoting the Macedonian Language and Literature by Macedonian Literart Association “Gligor Prlicev” – Australia